Jak powinny być regulowane kontakty dziecka z ojcem? 

0
599

Rozwód rodziców to trudne doświadczenie dla wszystkich stron sporu. Największą bolączką w takich sprawach jest zawsze prawo do opieki oraz kontaktów rodzica z dzieckiem. Sądy najczęściej przyznają prawo do opieki matce, choć oczywiście nie powinno być to regułą. Jednak nawet w przypadku, gdy opieka nad dzieckiem przysługuje matce, ojciec ma prawo do regularnych kontaktów z dzieckiem. Jak powinny być one uregulowane?

Kontakty ustalane przez rodziców bez ingerencji adwokata

Rozwody bywają różne, choć zawsze są bardzo trudnym doświadczeniem. Często zdarza się, że pomimo nieporozumień, małżonkowie sami są w stanie ustalić regulacje dotyczące kontaktów z dzieckiem, i będzie to dobre zarówno dla dziecka jak i opiekunów. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie muszą przygotować wspólny wniosek, który podpisze zarówno matka jak i ojciec, a dodatkowo drugi z rodziców potwierdzi go podczas rozprawy czy w odpowiedzi na pozew.

Równie często jednak rodzice mają dobre chęci, ale nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii opieki. Na szczęście, kontakty z dzieckiem można ustalić na drodze negocjacji, w czym również pomaga adwokat.

Zgodnie z art. 95 kodeksu rodzinnego władza rodzicielska obejmuje w szczególności pieczę nad dzieckiem i jego majątkiem oraz prawo do wychowywania nieletniego z poszanowaniem jego praw i godności. Kontakty z dzieckiem również są jednak regulowane w kodeksie i są one obowiązkiem oraz prawem rodzica lub opiekuna niezależnie statusu sprawowanej opieki.

Kontakty ojca z dzieckiem – kiedy potrzebna jest pomoc prawna?

Zdarza się jednak, że małżonkowie nie potrafią się porozumieć, a jedna ze stron utrudnia drugiemu małżonkowi kontakty z dzieckiem. W świetle prawa, jeśli nie ma ku temu podstaw (ojciec nie ma problemów z prawem lub nie jest sprawcą przemocy), nie jest możliwie ograniczenie lub uniemożliwienie drugiej osobie kontaktów w dzieckiem. Przy ustalaniu prawa do kontaktów, na pierwszym miejscu stoi dobro dziecka, jeśli natomiast wszystkie przesłanki wskazują na kierowanie się nim przez obydwoje rodziców, uwzględniane są również życzenia rodzica lub opiekuna. Regulacje odnośnie utrzymywania kontaktów w przypadku, gdy rodzice nie potrafią się porozumieć orzekane jest przez sąd, który uwzględnia prawo do wychowywania dziecka przez obydwoje rodziców.

Co to znaczy prawo do kontaktów?

Prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem jest określone w art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Według niego utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to przebywanie z nim, odwiedziny, porozumiewanie się bezpośrednie oraz telefoniczne, a także za pomocą innego rodzaju urządzeń ułatwiających kontakt (w tym za pomocą kamerki internetowej), oraz spotkania poza miejscem stałego pobytu dziecka. Dodatkowo zapis ten zawiera również prawo rodzica lub opiekuna do informacji o dziecku, a także prawo dziecka do informacji o rodzicu.

Niezależnie od tego, czy kontakty z dzieckiem zostaną ustalone na drodze sądowej, czy między małżonkami, warto pamiętać, że każdy rodzic ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Warto jednak skonsultować się z dobrym adwokatem rodzinnym, który doradzi i pomoże nam na drodze prawnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here